ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

8 ก.ค. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ทบ. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

8 ก.ค. 62 เวลา 0930 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร ทบ. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.