5 ก.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 4/62

5 ก.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 4/62 ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.