4 ก.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับจัดเตรียมข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพนำไปสู่การผลิตใช้งาน

4 ก.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับจัดเตรียมข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพนำไปสู่การผลิตใช้งาน ซึ่งมี พล.ต. สมเกียรติ สัมพันธ์ ผอ.สนป.วท.กห. เป็น หน.คณะฯ ณ ห้องภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.