4 ก.ค. 62 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน แก่ จ.ส.อ. สันติประชา ขวัญชุม ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

4 ก.ค. 62 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน แก่ จ.ส.อ. สันติประชา ขวัญชุม ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.