ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28 มิ.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. (ผู้แทน ผบ.ทบ.) ให้การต้อนรับ การเยี่ยมคำนับจาก พล.จ. ดร. Daniel Gold ผอ.ด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหาร กห.อิสราเอล ณ ห้อง 321 บก.ทบ.

28 มิ.ย. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. (ผู้แทน ผบ.ทบ.) ให้การต้อนรับ การเยี่ยมคำนับจาก พล.จ. ดร. Daniel Gold ผอ.ด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหาร กห.อิสราเอล ณ ห้อง 321 บก.ทบ.