ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 มี.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ สวพ.ทบ. น้อมเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

5 มี.ค. 62 เวลา 1330 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมข้าราชการ สวพ.ทบ. น้อมเกล้า ฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงบาลรามาธิบดี และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์