ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 มี.ค.62 เวลา 1100 น.พล.ต. ชูเกียรติ. ช่วยเพชร. ผอ.สวพ.ทบ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สัมพันธ์. ฤทธิเดช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สกอ.

1 มี.ค.62 เวลา 1100 น.พล.ต. ชูเกียรติ. ช่วยเพชร. ผอ.สวพ.ทบ.ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สัมพันธ์. ฤทธิเดช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ สกอ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ อาคาร สกอ.ชั้น 22