ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

27 ธ.ค 61 เวลา 0600 พล.ต. ชูเกียรติ. ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ 61

27 ธ.ค 61 เวลา 0600 พล.ต. ชูเกียรติ. ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ 61