ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

17 ส.ค. 61 เวลา 0700 กำลังพล สวพ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี 61 ณ สนามกีฬากองทัพบก

17 ส.ค. 61 เวลา 0700 กำลังพล สวพ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี 61 ณ สนามกีฬากองทัพบก