ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3 ก.ค. 61 เวลา 0900 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ร.ท.ศิริพร วงษ์ถนอม ส.ต.วิทวัฒน์ สายทอง และ ส.ต.ชาญวิทย์ เวชกามา ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

3 ก.ค. 61 เวลา 0900 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ร.ท.ศิริพร วงษ์ถนอม ส.ต.วิทวัฒน์ สายทอง และ ส.ต.ชาญวิทย์ เวชกามา ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.