ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

9 ก.พ. 61 เวลา 0600 – 0900 กำลังพล สวพ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี 61 ณ สนามกีฬากองทัพบก

9 ก.พ. 61 เวลา 0600 – 0900 กำลังพล สวพ.ทบ. ทดสอบร่างกายประจำปี 61 ณ สนามกีฬากองทัพบก