ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 ก.พ.61 เวลา 1500 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. และคุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ และกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าชมและเลือกผลิตภัณฑ์ ในงาน “อุ่นไอรัก” คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า สำนักงานพระราชวัง

15 ก.พ.61 เวลา 1500 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. และคุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ และกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าชมและเลือกผลิตภัณฑ์ ในงาน “อุ่นไอรัก” คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า สำนักงานพระราชวัง