ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 ก.พ. 61 เวลา 0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ส.อ.นที ชายชล เป็น ร.ต.นที ชายชล ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

1 ก.พ. 61 เวลา 0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ จ.ส.อ.นที ชายชล เป็น ร.ต.นที ชายชล ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.