ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ธ.ค.60 เวลา 0830 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ รอง ผอ.สวพ.ทบ. พบปะกำลังพล

18 ธ.ค.60 เวลา 0830 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์  ผอ.สวพ.ทบ. พบปะกำลังพล ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.