ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 ธ.ค 60 เวลา 0830 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (2)

1 ธ.ค 60 เวลา 0830 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า