ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

19-20 ต.ค. 64 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ทภ.3 เพื่อสรรหาโจทย์วิจัย

19-20 ต.ค. 64 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ทภ.3 เพื่อสรรหาโจทย์วิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ทบ. และสร้างเครือข่ายการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี รอง มทภ.3(1) ให้การต้อนรับ ณ ห้องคชรัตน์ 1 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.