ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ส.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่บรรจุใหม่ แก่ ส.ต. จิรัฏฐ์ แก้วใส ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

25 ส.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่บรรจุใหม่ แก่ ส.ต. จิรัฏฐ์ แก้วใส ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.