ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 มี.ค. 64 เวลา 1230 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ จ.ส.ต. นิธิพล เพชรสุข ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

15 มี.ค. 64 เวลา 1230 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ จ.ส.ต. นิธิพล เพชรสุข ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.