ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 มี.ค. 64 เวลา 1430 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศม. โดยมี พ.อ. สมพล หล่ำริ้ว รอง ผบ.ศม. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศม. จว.ส.บ.

9 มี.ค. 64 เวลา 1430 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศม. โดยมี พ.อ. สมพล หล่ำริ้ว รอง ผบ.ศม. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศม. จว.ส.บ.