ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ธ.ค. 63 เวลา 0900 กำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

4 ธ.ค. 63 เวลา 0900 กำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองสามเสนโดยการปลูกต้นไม้ เก็บขยะริมคลอง ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองสามเสน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสำคัญของชาติ
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม โดยมี นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท เป็นประธาน ณ สวนพญาไทภิรมย์ ใต้ทางด่วนศรีรัช