ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ก.ย. 63 เวลา 1100 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของโครงการ "การขยายผลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่

25 ก.ย. 63 เวลา 1100 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของโครงการ "การขยายผลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับ ปบค.49 ขนาด 105 มม. แบบ M119" ส่งมอบให้ ป.1 พัน.31 รอ. เพื่อทดลองใช้งาน โดยมีคณะนายทหาร และข้าราชการ ป.1 พัน.31 รอ. ให้การต้อนรับ และรับมอบ