ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ก.ย. 63 เวลา 0809 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ. เกษียร สนองคุณ ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

25 ก.ย. 63 เวลา 0809 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายรูปคธาไขว้ แก่ พ.อ. เกษียร สนองคุณ ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.