ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

17 ก.ย. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

17 ก.ย. 63 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.ต. ธวัช อุดมสาลี, จ.ส.ต. จิระพงษ์ สวัสดิ์-ชูโต และ จ.ส.ต.หญิง ปัฐมาภรณ์ ศรีพรหม ณ ห้องราชภักดิ์ สวพ.ทบ.