ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ส.ค. 63 เวลา 0700 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ

21 ส.ค. 63 เวลา 0700 สวพ.ทบ. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ของนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และลูกจ้างประจำ โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ