ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 ก.ค. 63 เวลา 0700 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ สวพ.ทบ. ร่วมงาน “5 ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน” ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กทม.

15 ก.ค. 63 เวลา 0700 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ สวพ.ทบ. ร่วมงาน “5 ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน” ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กทม.