ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

5 มิ.ย. 63 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

5 มิ.ย. 63 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.