4 มิ.ย. 63 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคระห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 3/63 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

4 มิ.ย. 63 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคระห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 3/63 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.