ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.สมบุญ. เกตุอินทร์. ผอ.สวพ.ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ จากคุณอารีย์ เกตุอินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สวพ.ทบ พร้อมคณะ

14 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.สมบุญ. เกตุอินทร์. ผอ.สวพ.ทบ. รับมอบสิ่งอุปกรณ์ จากคุณอารีย์ เกตุอินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สวพ.ทบ พร้อมคณะ ซึ่งได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ในการจัดทำ
-หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,500 ชุด
- แผ่น Face Shied จำนวน 90 ชุด.
- จัดหาแอลกอฮอล์ 70 % จำนวน 100 ลิตร และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ
จำนวน 30 ขวด
เพื่อแจกจ่ายให้แก่ กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป. ทั้งนี้เป็นไปตามดำริและข้อห่วงใยของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และฝุ่นละอองขนาดใหญ่
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ ทบ. กรุงเทพ