28 ก.พ. 63 เวลา 0730 สวพ.ทบ. จัดงานวันคล้ายสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 48 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. จักรชัย โมกขะสมิต ปธ.คปษ.ทบ./ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร ณ สวพ..ทบ.กรุงเทพฯ

28 ก.พ. 63 เวลา 0730 สวพ.ทบ. จัดงานวันคล้ายสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 48 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. จักรชัย โมกขะสมิต ปธ.คปษ.ทบ./ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร ณ สวพ..ทบ.กรุงเทพฯ