ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

26 ก.พ. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ฯ สป.อว. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

26 ก.พ. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ฯ สป.อว. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.