ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ก.พ. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. ให้การต้อนรับ Mr. Alon Yehoshuna ผู้ช่วยทูตทหาร อิสราเอล/ไทย ซึ่งเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงวิจัยฯ ณ ห้องเทิดเกียรตินักวิจัย อาคาร สวพ.ทบ.

6 ก.พ. 63 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. ให้การต้อนรับ Mr. Alon Yehoshuna ผู้ช่วยทูตทหาร อิสราเอล/ไทย ซึ่งเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงวิจัยฯ ณ ห้องเทิดเกียรตินักวิจัย อาคาร สวพ.ทบ.