7 ก.พ. 63 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2562

7 ก.พ. 63 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน โครงการการปรับปรุงระบบส่วนการแสดงผลข้อมูลระบบเรดาร์ DR-172ADV และโครงการการเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศระดับต่ำและระยะปานกลางของกองทัพบก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ