ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 ก.พ. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ/ผู้แทน ผบ.ทบ. ร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

2 ก.พ. 63 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ/ผู้แทน ผบ.ทบ. ร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 “ ซึ่งจัดโดย วช. ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ภายในงาน