ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

29 ม.ค. 63 เวลา 0900-1200 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดทำ ชกท.2167 (รูปแบบใหม่)

29 ม.ค. 63 เวลา 0900-1200 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ., พ.อ.รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) และ พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดทำ ชกท.2167 (รูปแบบใหม่) เพื่อปรับปรุงแก้ไขและกำหนดระบบหมายเลขความชำนาญการทหารและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของราชการ ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.