ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

30 ม.ค. 63 เวลา 1300 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม พธ.ทบ.

30 ม.ค. 63 เวลา 1300 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม พธ.ทบ. โดยมี พล.ต. กิตติชัย วงศ์หาญ รอง.จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บก.พธ.ทบ.