ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

16 ธ.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สวพ.ทบ. เข้าหารือ ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ วศ.

16 ธ.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ หน.นขต.สวพ.ทบ. เข้าหารือ ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ วศ. โดยมี ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม วศ. ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กทม.