ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ธ.ค. 62 เวลา 0809 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ ร.อ. ไมตรี อินทนานนท์ และ ร.ท. นิพนธ์ อรรถทวี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

6 ธ.ค. 62 เวลา 0809 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ ร.อ. ไมตรี อินทนานนท์ และ ร.ท. นิพนธ์ อรรถทวี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.