ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3 ธ.ค. 62 เวลา 0900 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) ได้นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลอง/สายคลองถวายเป็นพระราชกุศล

3 ธ.ค. 62 เวลา 0900 พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) ได้นำกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดคูคลอง/สายคลองถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดินแดง กทม.