ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 พ.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะหน.นขต.สวพ.ทบ. เข้าหารือ ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ สกสว.

1 พ.ย. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะหน.นขต.สวพ.ทบ. เข้าหารือ ความร่วมมือด้านการวิจัยกับ สกสว. โดยมี รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบ ววน. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15