ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28 ต.ค. 62 เวลา 1000 คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สวพ.ทบ., พร้อมด้วย พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม และ คุณ เสาวพา เวศกาวี รอง ประธานฯ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น

28 ต.ค. 62 เวลา 1000 คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สวพ.ทบ., พร้อมด้วย พ.ท.หญิง เรืองจิรา จันทรนิยม และ คุณ เสาวพา เวศกาวี รอง ประธานฯ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี ในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และเมื่อเวลา 1300 ร่วมงานแถลงข่าวการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดและการออกร้านของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกวิภาวดี