ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ต.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตการใช้งาน ปตอ.40 มม. แบบ แอล 70 ,กล้องเล็ง และเครื่องคำนวณขีปนวิธี ณ ปตอ.1 พัน 5

25 ต.ค. 62 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เข้าร่วมฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตการใช้งาน ปตอ.40 มม. แบบ แอล 70 ,กล้องเล็ง และเครื่องคำนวณขีปนวิธี ณ ปตอ.1 พัน 5