ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 ต.ค.62 เวลา 1300 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ เยี่ยมชม วช. เพื่อหารืองานด้านการวิจัยร่วมกัน

22 ต.ค.62 เวลา 1300 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะ เยี่ยมชม วช. เพื่อหารืองานด้านการวิจัยร่วมกัน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ วช.