ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ก.ย. 62 เวลา 1300 สวพ.ทบ. พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน จัดกิจกรรมโครงการ มีไทย มีธรรม นำสุข ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.

18 ก.ย. 62 เวลา 1300 สวพ.ทบ. พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธาน จัดกิจกรรมโครงการ มีไทย มีธรรม นำสุข ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.