ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ก.ย. 62 เวลา 1300 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 6/62

18 ก.ย. 62 เวลา 1300 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (กวป.ทบ.) ครั้งที่ 6/62 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.