ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ก.ย. 62 เวลา 1330 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความต้องการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. (กรอบโจทย์วิจัยฯ) ประจำปี 2563 – 2565 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

12 ก.ย. 62 เวลา 1330 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความต้องการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. (กรอบโจทย์วิจัยฯ) ประจำปี 2563 – 2565 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.