ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 ก.ย. 62 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ ร.ต. ธิติวุฒิ เปาอินทร์

10 ก.ย. 62 เวลา 0909 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ ร.ต. ธิติวุฒิ เปาอินทร์ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.