ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

14 ส.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน วันภูมิปัญญานักรบไทย โดยมี ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานนอก ทบ. และผู้แทนสถานบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

14 ส.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน วันภูมิปัญญานักรบไทย โดยมี ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานนอก ทบ. และผู้แทนสถานบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.