ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 ส.ค. 62 เวลา 1030 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

9 ส.ค. 62 เวลา 1030 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.