ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

8 ส.ค. 62 เวลา 1830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กทม. จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

8 ส.ค. 62 เวลา 1830 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กทม. จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย