ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

8 ส.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน งานสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารประจำปี 2562 (Crimson Viper 2019 : CV19) โดยมี พล.ท. อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารบริการ ชั้น 3 สป.(ศรีสมาน)

8 ส.ค. 62 เวลา 0900 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน งานสาธิตและทดลองเทคโนโลยีทางทหารประจำปี 2562 (Crimson Viper 2019 : CV19) โดยมี พล.ท. อภิชาติ วิไลเนตร จก.วท.กห. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารบริการ ชั้น 3 สป.(ศรีสมาน)